Een sterke combinatie van beveiligings- en veiligheidssystemen is essentieel om het risico op inbraak te verminderen. Dit artikel geeft een overzicht van wat u thuis kunt doen om criminaliteit te voorkomen en de voordelen van het installeren van beveiligings- en veiligheidssystemen in uw huis of bedrijf. Inbraakalarmen zijn een effectieve manier om criminaliteit af te schrikken en de impact ervan op bedrijven en woningen te verminderen. Deze producten zijn essentieel voor woningen en bedrijven.

Veiligheidssystemen helpen bij het uitleggen, definiëren van verantwoordelijkheden en rollen, en omgaan met een hele reeks veiligheids- en gezondheidskwesties op het werk. Ze beschermen niet alleen tegen gevaar, maar verhogen ook de productiviteit en de prestaties door de communicatie tussen het personeel en het management te verbeteren. Naast de directe voordelen voor uzelf, zijn er industriële veiligheidssystemen die het verlies van waardevolle apparatuur door ongevallen, brand of brandgevaar voorkomen. Bovendien bevorderen ze betere veiligheidsnormen voor werknemers, aannemers en bezoekers van uw bedrijf. Belangrijk is dat dergelijke systemen proactief zijn bij het aanpakken van veiligheidsproblemen op de werkplek en dat ze de betrokkenheid op alle niveaus bevorderen, met inbegrip van toezicht en training.

Beveiligingssystemen plaatsen

Een aantal factoren is van invloed op de veiligheid van een werkplek en het veiligheidsbeheersysteem moet naast deze factoren werken om uw veiligheid te waarborgen. Industriële veiligheidssystemen om het risico op letsel en de dood te verminderen door middel van processen zoals ongevallenpreventie, reactie op incidenten, onderzoek naar ongevallen, beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek en auditmanagement. Ze verbeteren de veiligheid van het proces en verbeteren de productiviteit van de werkplek.

Een effectief veiligheidssysteem vereist de verzameling, analyse en integratie van nauwkeurige en actuele informatie over alle aspecten van de werkplek, met inbegrip van informatie over de risico’s die aanwezig kunnen zijn. Deze informatie moet volledig zijn en voortdurend worden bijgewerkt, aangezien ze snel verandert. Een voorbeeld van dit soort informatie zijn de huidige veiligheidsvoorschriften voor een specifieke locatie of bouwproject. Veiligheidssystemen verzamelen en integreren alle relevante informatie over veiligheidsactiviteiten op de werkplek, met inbegrip van gegevens over: gezondheid en veiligheid van werknemers; milieu en veiligheid; verzekering van derden; en de prestaties van het veiligheidssysteem zelf. Veiligheidssystemen verwerken deze informatie ook in beknopte rapporten, die vervolgens worden gebruikt om het management te voorzien van uitgebreide, bruikbare veiligheidsinformatie en om de beoordeling van de veiligheidsactiviteiten te vergemakkelijken.

Naast het bieden van een hulpmiddel voor bedrijven om risico’s en veiligheidskwesties te identificeren en te beheren, bieden veiligheidssluitingsystemen een noodbeveiliging voor bedrijfspanden. De primaire functie van een noodhulpsysteem is het verlenen van eerste hulpdiensten en advies over hoe te reageren op noodsituaties. Veel noodhulpsystemen kunnen worden aangesloten op lokale mobiele medische teams om onmiddellijke zorg en evacuatiediensten te verlenen aan de mensen in de omgeving van het incident. Daarnaast kunnen noodsystemen ook middelen beheren en controleren, terwijl ze helpen bij de evacuatie van mensen van de getroffen werkplek.

Naast het leveren van hulpdiensten kunnen deze systemen ook andere functies vervullen. Zo kunnen ze sms- en e-mailberichten versturen, telefonisch statusupdates geven en zelfs online gegevens over veiligheid en gezondheid op het werk publiceren. E-mailmeldingsdiensten komen steeds vaker voor en e-mailmeldingsdiensten zijn nu een van de meest gebruikte manieren om op de hoogte te blijven van gegevens over gezondheid en veiligheid op het werk. Deze diensten vormen de schakel tussen werkgevers en werknemers en bieden werkgevers de middelen om proactief toezicht te houden op het veiligheidsbeleid en de veiligheidsprocedures van hun bedrijf, en bieden werknemers de middelen om eventuele gevaren of problemen te melden en om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en gezondheidsautoriteiten op de hoogte zijn van dergelijke problemen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de september/oktober 2020-editie van de Construction Safety Management nieuwsbrief. De nieuwsbrief werd gepubliceerd door Cornell University Press. Abonnementen op deze nieuwsbrief zijn gratis beschikbaar voor de lezer. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het schrijven van een artikel over arbomanagement is echter een auteursbiografie vereist. Het artikel verscheen oorspronkelijk in het september/oktober 2020-nummer van de Construction Safety Management nieuwsbrief. Het artikel is hier met toestemming herdrukt.

Op de werkplek spelen arbo- en veiligheidsgerelateerde systemen een belangrijke rol bij de aanpak van risico’s en het terugdringen van letsel. Besturingssystemen zorgen voor het verzamelen, registreren, analyseren, integreren, voorbereiden en onderhouden van informatie met betrekking tot veiligheid. Dergelijke controlesystemen helpen ook bij het beheersen van de kosten in verband met veiligheidsgerelateerde activiteiten. Besturingssystemen helpen organisaties bij het ontwerpen en implementeren van efficiënte veiligheidsprogramma’s en verminderen daarmee de risico’s en kosten die gepaard ga

Als je een alarmsysteem wenst, kies je best voor kwaliteit. Daarom kies je beter voor alarmsystemen die Europees ‘grade 2’ gekeurd zijn. Deze inbraakalarmen zijn zeer uitvoerig getest. Ze voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Koop het juiste alarmsysteem.

Het grote nadeel van niet gekeurde alarmsystemen is dat ze vaak vals alarm geven. In het begin ga je je zorgen maken voor niets. Na verloop van tijd ga je niet meer alert reageren op een alarm. Er treedt gewenning op en je denk dat het wel weer een vals alarm is.